return to production
Aizel x Gucci Pin

Client: Aizel x Gucci Pin

Photographer: Alexey Kiselev

Fashion Stylist: Anna Slonikova

MUAH: Julia Rada, Valerie Vitko, Alexey Yaroslavtsev.

Influensers: Alexander Gudkov, Maria Minogarova, Yuri Kolokolnikov, Nikolai Koshkosh, Varvara Shmykova, Anastasia Larkicheva, Marina Basistaya.

Date: December 2019