return to production
Tatler Beauty | Cover

Production: LI-NE Agency

Photographer: Vitalik Melnikov

Style: Evgenia Polyakova

Hair: Marina Roy

Make up: Sveta Shayda

Nail: Elena Chervyakova

Set design: Katya Starostina